Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ của chúng tôi

Để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người sử dụng, làm tốt công tác hướng dẫn sử dụng dịch vụ sau bán hàng kịp thời, chúng tôi tuân thủ tinh thần “tất cả theo đuổi chất lượng cao, chất lượng cao, vì mục tiêu hài lòng của khách hàng”. Dựa trên nguyên tắc "dịch vụ chu đáo và chất lượng sản phẩm đáng tin cậy", chúng tôi thực hiện các cam kết sau với người dùng

Chất lượng

1. Việc sản xuất và thử nghiệm các sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia.

Chuyên nghiệp

2. Các sản phẩm được kiểm tra bởi nhân viên kiểm tra chuyên nghiệp để đảm bảo rằng các chỉ số của sản phẩm đáp ứng yêu cầu của bạn.

Sau khi bán hàng

3.Nếu có vấn đề về chất lượng sản phẩm do chúng tôi cung cấp trong thời gian bảo hành, chúng tôi sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm.